Privacyverklaring
Fitwin B.V.1 oktober 2023

Jouw privacy is voor Fitwin B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevantewet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene VerordeningGegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevensverwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijnvoor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens tebeschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen diepersoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering vanjouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de app Fitwin allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Fitwin B.V.


In-app aankopen doen
Je kunt in onze app Fitwin dingen kopen waarbij wij jouw persoonsgegevens gebruiken omde aankoop af te handelen en te registreren. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • NAW-gegevens;
 • Factuuradres;
 • Profielfoto;
 • aantal voetstappen, hartslag.


Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van onze app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Factuuradres;
 • Geslacht;
 • Gezondheidsdata vanuit de Health-App koppeling;
 • aantal voetstappen, hartslag;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Profielfoto;
 • Telefoonnummer.


Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in de app en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.


Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de app. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Factuuradres;
 • Geslacht;
 • Gezondheidsdata vanuit de Health-App koppeling;
 • aantal voetstappen, hartslag;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Profielfoto;
 • Telefoonnummer.


Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan jou.


Een abonnement afsluiten
Je kunt bij onze app Fitwin een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij jouw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Gezondheidsdata health app;
 • Voetstappen, hartstlag;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Profielfoto;
 • Geboortedatum;
 • Factuuradres;
 • NAW-gegevens;
 • Nickname;
 • Telefoonnummer.


Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Factuuradres;
 • Geslacht;
 • Gezondheidsdata vanuit de Health-App koppeling;
 • aantal voetstappen, hartslag;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Profielfoto;
 • Telefoonnummer.


Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail.


Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via jouw account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.


App store
Onze app Fitwin moet je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met jouw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten televeren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bijeen vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, wij hebben toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring.

In onze app zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Jouw privacy is voor Fitwin B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving omtrent privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

We werken hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende: we coderen alle services met SSL en maken gebruik van data encryptie technologie. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen. Hierdoor waarborgen wij de veiligheid van persoonsgegevens en zorgen wij ervoor dat jouw gegevens beschermd blijven.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.


Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@fitwin.nl Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Fitwin B.V.
Voltastraat 8
1446 VC Purmerend
E-mailadres: info@fitwin.nl:
KvK nummer: 89737946